Alle erstatninger jf. CMR-loven

Reklamationer skal anmeldes samme dag.

Reklamationsformular

I forbindelse med anmeldelse omkring beskadiget gods eller anden reklamation, skal nedenstående formular uden undtagelse altid udfyldes. Vi vil herefter hurtigst muligt kontakte dig for information omkring det videre forløb.

Send evt. billeder her >

FIRMAOPLYSNINGER


KONTAKTPERSON


REKLAMATION-BESKRIVELSE

Skadet under transport
Bortkomst
Andet
Godset var korrekt emballeret jf. CMR
Godsel var mangelfuldt emballeret jf. CMR
Emballage var synligt beskadiget
Emballage var ikke synligt beskadiget